an ninh - quốc phòng

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, trật tự công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018
Ngày đăng 08/01/2018 | 02:28

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Hoàng Mai góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn Quận, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai xây dựng và triển khai kết hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng trên địa bàn Quận trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

     Với mục đích: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Quận trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường an ninh, an toàn và bình yên phục vụ nhân dnân xui Xuân, đón Tết.

     Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, nhất là trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT), vệ sinh môi trường (VSMT), trật tự công cộng (TTCC) và cảnh quan đô thị trên địa bàn Quận.

     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ, của các lực lượng kiểm tra liên ngành trong công tác đảm bảo trên các lĩnh vực TTATGT, TTĐT, TTCC, VSMT và cảnh quan đô thị.

     Đợt tăng cường phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, an toàn, phân công, phân cấp rõ ràng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo và xác định đây là đợt công tác đặc biệt, cần tập trung lực lượng thực hiện hoàn thành các nội dung đã đề ra của đợt tăng cường, tạo đà thuận lợi cho triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo 197 năm 2018.

      Theo đó, đi đôi với tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Chỉ đạo 197 Quận sẽ tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, dự báo, đánh giá tình hình, phát hiện những phức tạp mới nảy sinh. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm không để kéo dài. Tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... Tổ chức phối hợp thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, thể dục, thể thao dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu Xuân.

     Cùng với công tác truyên truyền, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, ngành Quận tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chuyên đề kế hoạch chuyên sâu; kiểm tra, xử lý, giải quyết có hiệu quả tình hình phức tạp những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề mới phát sinh...

     Ban Chỉ đạo 197 Quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị Quận: Quận đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phối hợp với các phòng, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quận Hoàng Mai tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của kế hoạch.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận