an ninh - quốc phòng

Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 về công tác dân số trong tình hình mới của Hội LHPN phường Trần Phú
Ngày đăng 25/01/2018 | 10:41

Thực hiện Kế hoạch 22/KH-BTV ngày 04/12/2017 của Hội LHPN quận về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW6, khóa XII của Đảng. Ngày 12/01/2018, Hội LHPN phường Trần Phú tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

     Tham dự Hội nghị có 150 cán bộ, hội viên Hội phụ nữ trong toàn phường. Tại buổi tuyên truyền đồng chí Đỗ Thúy Huyền – Chủ tịch Hội LHPN phường đã truyền đạt một số nội dung của Chuyên đề 4: Về công tác dân số trong tình hình mới. Nêu một số thành tựu, hạn chế, nguyên nhân sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá VII. Nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo mới của Đảng và biện pháp thực hiện.

     Qua hội nghị học tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, hội viên cơ sở nắm rõ những sự kiện, nội dung cơ bản của nghị quyết, nhất là những điểm mới, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề trong việc thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu của BCH TW Đảng khóa XII.

     Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển. Đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.

     Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỉ số giới tính khi sinh cao.

     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

     Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản trong và ngoài nhà trường. Hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khoẻ sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ.

     Kết thúc buổi tuyên truyền, đồng chí Chủ tịch Hội phát biểu ý kiến và gửi lời cảm ơn tới cán bộ, hội viên đã về tham dự. Và cũng đề nghị các đồng chí Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu dân cư tiếp tục tuyên truyền tới hội viên và nhân dân về công tác dân số trong tình hình mới tại các kỳ sinh hoạt hội viên để nghị quyết của BCH TW Đảng khóa XII thực sự đi vào cuộc sống.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận