an ninh - quốc phòng

Thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin cư trú theo mẫu CT07
Ngày đăng 11/03/2023 | 14:54

Khi bạn cần xác nhận các thông tin về cư trú như: Nơi thường trú (thay cho sổ hộ khẩu); Nơi tạm trú (thay cho sổ tạm trú); Nơi ở hiện tại; quan hệ với chủ hộ; Xác nhận thông tin các thành viên trong hộ gia đình; xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú, tạm trú…thì bạn phải làm giấy xác nhận thông tin về cư trú. Giấy này do công an Phường, xã, thị trấn cấp.

     Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú để làm gì?

- Khi làm một số thủ tục hành chính, tư pháp mà cần xác nhận nơi thường trú, ví dụ như đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, xin học cho con...

- Khi tham gia vào các giao dịch dân sự, ví dụ: công chứng mua bán, cho tặng tài sản, làm hồ sơ nhà đất….

- Một số trường hợp khác.

     Thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cụ thể như thế nào?

     Bước 1: Điền và nộp tờ khai theo mẫu để được cấp giấy xác nhận

Người có nhu cầu xác nhận thông tin cư trú trực tiếp đến trụ sở công an phường, xã, thị trấn bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú, tạm trú) để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú, đồng thời xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ, tài liệu thể hiện thông tin số định danh cá nhân.

Khi đó cán bộ công an sẽ đưa một tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01) để điền vào và nộp lại. Nếu đến trực tiếp tại công an xã phường nơi đang đăng ký thường trú thì có thể không cần phải khai mẫu CT01.

Thời gian liên hệ làm thủ tục: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).  Ngoài ra, Công dân có thể gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến (Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú).

     Bước 2: Công an tiếp nhận và kiểm tra thông tin ghi trên mẫu tờ khai

Cán bộ công an phường, xã, thị trấn sau khi kiểm tra CCCD hoặc giấy tờ, tài liệu thể hiện thông tin số định danh cá nhân mà công dân đã xuất trình và mẫu CT01 đã khai như trên thì tiến hành kiểm tra trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu qua đối chiếu khớp với cơ sở dữ liệu thì Trưởng công an phường, xã, thị trấn sẽ cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đến đăng ký. Trong đó, sẽ ghi rõ thời gian hẹn cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07) là 01 ngày làm việc. Đối với trường hợp công an cần xác minh thêm thì thời hạn hẹn cấp giấy xác nhận là 03 ngày làm việc.

Nếu chưa đầy đủ thì Trưởng công an sẽ cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trong đó hướng dẫn cụ thể, yêu cầu bổ sung thêm các giấy tờ, thủ tục hoặc kê khai lại các biểu mẫu và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì Trưởng công an sẽ cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

     Bước 3: Nhận giấy xác nhận thông tin về cư trú

Đúng thời hạn ghi trên giấy hẹn, công dân đến nhận  Giấy xác nhận thông tin về cư trú .

     Khi làm giấy xác nhận thông tin về cư trú cần lưu ý điều gì?

- Giấy này có  giá trị sử dụng là 30 ngày  kể từ ngày Công an cấp hoặc có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú (đối với người không có nơi thường trú, nơi tạm trú).

Nếu thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

- Về mức phí, lệ phí để cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú: miễn phí.

Căn cứ pháp lý:  Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh