an ninh - quốc phòng

Phường Định Công tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng - An Ninh năm 2023
Ngày đăng 25/05/2023 | 15:02

Sáng ngày 19/5/2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Định Công đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn phường năm 2023

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV quận ủy Hoàng Mai, Bí thư đảng ủy phường Định Công; đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thị Lan – ĐUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Định Công, cùng các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng các tổ dân phố, các đồng chí là cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội đoàn thể - thuộc đối tượng 4 trên địa bàn phường Định Công cũng tham dự lớp bồi dưỡng đông đủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đại tá, Phó giáo sư, tiến sỹ  Nguyễn Hoàng Lân, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng giảng dạy bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng và an ninh.

Việc tập huấn lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 hàng năm trên địa bàn phường Định Công nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới; những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh, huyện, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo hiện nay. Trong thời gian học, các đại biểu sẽ được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề về:

- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh;

- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;

- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng;

- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;

- Nội dung cơ bản của các Luật như: Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên.

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh là một nhiệm vụ quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Nguồn tin từ UBND phường Định công

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh