an ninh - quốc phòng

Phổ biến giáo dục pháp luật về chính sách dân số năm 2013

Ngày đăng 09/04/2013 | 12:00 AM
Ngày 03/4/2013, thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 của UBND quận, Trung tâm DS- KHHGĐ phối hợp Phòng Tư pháp UBND quận triển khai Hội nghị tuyên truyền chính sách...

Kết quả hoạt động trong tháng 8/2012 của Toà án nhân dân quận

Ngày đăng 19/09/2012 | 12:00 AM
Trong tháng 8 năm 2012, Toà án nhân dân quận Hoàng Mai đã thụ lý 66 vụ án hình sự đối với 90 bị cáo và xét xử 58 vụ án/72 bị cáo; Các bản án được xét xử đúng người...

Phổ biến Luật khiếu nại và Luật tố cáo

Ngày đăng 31/05/2012 | 12:00 AM
Ngày 28/5/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu trong...

Hội nghị tuyên truyền Luật khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 về xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh

Ngày đăng 27/04/2012 | 12:00 AM
Ngày 27/4/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2011/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm...

Hội nghị phổ biến Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 và Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 20/11/2011 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/04/2012 | 12:00 AM
Ngày 20/4/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị phổ biến Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND thành phố Hà Nội về đấu giá quyền sử...

Hội nghị cán bộ chủ chốt quận Hoàng Mai học tập, quán triệt NQ hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ tư (khoá XI); NQ số 11 của BCT (khoá XI) và 9 Chương trình công tác của BCH Đảng bộ TP Hà Nội khoá XV

Ngày đăng 06/04/2012 | 12:00 AM
Sáng 4/4, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây...

Hội nghị phổ biến Nghị định 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký và Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ

Ngày đăng 19/03/2012 | 12:00 AM
Để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày...

Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2011, triển khai chương trình công tác năm 2012

Ngày đăng 16/03/2012 | 12:00 AM
Sáng 16/03/2012, UBDNquận Hoàng Mai tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012.

Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2011, triển khai Kế hoạch năm 2012

Ngày đăng 06/03/2012 | 12:00 AM
Ngày 06/03/2012, UBND quận Hoàng Maitổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2011,triển khai kế hoạch 2012. Đến dự có các đồng chí...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận