cải cách hành chính - tổ chức

Lớp bồi dưỡng Báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Hoàng Mai năm 2017
Ngày đăng 18/08/2017 | 06:13  | View count: 441

Thực hiện Quyết định số 1162-QĐ/QU ngày 25/01/2017 của Quận ủy về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên Quận ủy Hoàng Mai; Kế hoạch số 58-KH/QU ngày 15/5/2017 của Quận ủy về hoạt động Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giai đoạn 2017- 2020; được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy, ngày 17/8/2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Lớp Bồi dưỡng Báo cáo viên, Tuyên truyền viên tháng 8 năm 2017

     Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí Trưởng, phó các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Mặt trận Tố quốc, các đoàn thế chính trị - xã hội, các phòng quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp của quận; các đồng chí Báo cáo viên; Cộng tác viên dư luận xã hội của quận; Bí thư, phó bí thư các tô chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy; Phó Chủ tịch UBND (phụ trách văn xã); Chủ tịch MTTQ; cán bộ Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, trưởng các đoàn thể chính trị và bí thư các chi bộ khu dân cư của 14 phường thuộc quận.

     Đồng chí Hoàng Đức Vĩnh - Trưởng phòng Khoa giáo - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm báo cáo viên tại Hội nghị. Các đại biểu đã được nghe đồng chí Báo cáo viên giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 31/5/2017 và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Tiến nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tăng cường cập nhật tin tức qua các trang mạng xã hội, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu quả, hướng về cơ sở, phục vụ cơ sở./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận