cải cách hành chính - tổ chức

Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai chỉ đạo thành công đại hội công đoàn điểm khối giáo dục
Ngày đăng 07/09/2017 | 10:55  | View count: 507

Vừa qua, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội CĐCS điểm khối giáo dục tại Công đoàn trường THCS Yên Sở. Với sự tham gia của 44 đại biểu chính thức, trong không khí trang trọng, dân chủ và đổi mới, Đại hội công đoàn Trường THCS Yên Sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng

     Trước hết, Đại hội đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của Công đoàn nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường THCS Yên Sở luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều giải pháp phù hợp trong triển khai các hoạt động, nhất là phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như các phong trào: “Người tốt việc tốt”; “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”’; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” v.v… đã thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia. Các phong trào thi đua nói trên được công đoàn trường cụ thể hóa bằng việc duy trì tổ chức các hội thi “Triển lãm đồ dùng dạy học tự làm”, thi giáo viên dạy giỏi, cô giáo tài năng duyên dáng v.v… Thông qua thi đua, 5 năm qua, toàn trường đã có hàng trăm giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 27 giáo viên dạy dỏi cấp quận và 5 giáo viên, kế toán giỏi cấp thành phố. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường cũng đã có hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A,B,C cấp trường, trong đó có 20 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố. Nhà trường cũng có 25 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

     Bên cạnh việc triển khai các phong trào thi đua, Công đoàn trường THCS Yên Sở cũng không quên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chủ chốt của tổ chức công đoàn là tích cực, chủ động triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Điều này thể hiện rõ nét ở việc hàng năm, BCH Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Chi bộ và chính quyền nhà trường tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức viên chức để phát huy cao nhất quyền dân chủ của các cán bộ, công chức viên chức. Công đoàn đã tham mưu và tích cực giám sát chuyên môn Nhà trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động đồng thời Công đoàn trường cũng duy trì đầy đủ các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, đoàn viên công đoàn khi ốm đau, thai sản, có việc hiếu hỉ v.v…

     Đại hội nhận định, với những hoạt động thiết thực, hiệu quả như trên, nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường THCS Yên Sở đã thực sự trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và công đoàn viên trong nhà trường, liên tục được LĐLĐ quận Hoàng Mai đánh giá là “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

     Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và sau khi nhìn nhận nghiêm túc những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, Đại hội Công đoàn phường Yên Sở đã quyết định phương hướng phấn đấu cho nhiệm kỳ tới với 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và 8 chỉ tiêu. Trong đó, Công đoàn Trường THCS Yên Sở sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn có sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp trường; 10% sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp quận; mỗi năm có 100% giáo viên, nhânn viên đăng ký danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, có từ 4-5 giáo viên, nhân viên giỏi cấp quận; 100% cán bộ giáo viên nhân viên đăng ý danh hiệu Lao động giỏi cấp trường và từ 4-5 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, Công đoàn trường sẽ phấn đấu 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn vững mạnh, 95% đoàn viên trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công đoàn Trường giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

     Phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, tại Đại hội, BCH Công đoàn trường THCS Yên Sở đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội cũng đã bầu ra BCH Công đoàn trường THCS Yên Sở nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 1 đồng chí.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận