cải cách hành chính - tổ chức

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 24/01/2018 | 03:47  | View count: 702

Ngày 19/01/2018, Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai năm 2018

     Tại Hội nghị Lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai thay mặt Thường trực ba cơ quan trình bày Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai năm 2017 và dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai năm 2018;

     Sau khi hội nghị thảo luận góp ý chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Chương trình phối hợp, lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai năm 2018.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận