cải cách hành chính - tổ chức

Quận Hoàng Mai: Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018
Ngày đăng 04/08/2018 | 10:20  | View count: 521

Sáng ngày 01/8/2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho hơn 3000 học viên được chia 11 lớp là cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của các đơn vị trường học trên địa bàn quận. Lớp học được tổ chức từ ngày 01/8/2018 đến ngày 15/8/2018

     Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm quán triệt  những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, nhằm tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị. Đặc biệt chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận