cải cách hành chính - tổ chức

Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, đăng ký thi đua năm 2023 của Thanh tra quận Hoàng Mai
Ngày đăng 11/03/2023 | 09:38  | View count: 33

Năm 2022, tập thể Thanh tra quận luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước các quy định, quy chế làm việc của cơ quan nơi công tác. Thanh tra quận đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND quận Hoàng Mai trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

     Kết quả đánh giá, xếp loại và khen thưởng của cán bộ, công chức:

     - Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 02/09 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 22,22%);  07/09 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 77,78%).

     - Về khen thưởng: 01/09 đồng chí được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (đạt 11,11%) và 06/09 đồng chí được tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến (đạt 66,67%) cấp Quận; 01 đồng chí được tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra Thành phố và Bằng khen của UBND Thành phố; Tập thể Thanh tra quận được tặng Bằng khen của UBND Thành phố.

     Tiếp nối thành tích đã đạt được, căn cứ Kế hoạch thi đua khen thưởng của UBND Quận và Thanh tra Thành phố, Thanh tra quận đã đăng ký và phát động thi đua để giành các danh hiệu thi đua năm 2023, gồm:

     - Về tập thể: Bằng khen, Cờ thi đua của UBND Thành phố; Giấy khen của Thanh tra Thành phố và UBND Quận.

     - Về cá nhân: Bằng khen của UBND Thành phố; Giấy khen của Thanh tra Thành phố và UBND Quận./.

Nguồn: Thanh tra quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh