cải cách hành chính - tổ chức

Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và một số nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Ngày đăng 25/03/2023 | 09:38  | View count: 58

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác về thi đua ái quốc; quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua.

     Năm 2022, Quận ủy, HĐND, UBND Quận đã phát động và triển khai nhiều chương trình, mục tiêu gắn với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất của Quận, kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực như sau:

     I. Thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2022:

     1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu KTXH, ANQP Thành phố giao:

     Năm 2022, quận Hoàng Mai đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, 19/19 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Thành phố giao. Tổng thu ngân sách 4.670,8 tỷ đồng, đạt 105,29% KH. Chi ngân sách đảm bảo các hoạt động của Quận, cụ thể:

- Lĩnh vực Quản lý đô thị và tài nguyên - môi trường: Quận đã chủ động triển khai nhiều biện pháp công tác và ban hành chỉ thị, kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, phát động nhiều phong trào thi đua và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự giao thông, đường thông, hè thoáng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần phục vụ thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) và các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước. Trong năm 2022, Quận đã cấp 1.539 Giấy phép xây dựng (đạt 100%), cấp 96 Giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân.

- Lĩnh vực Văn hóa - xã hội: Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ vững là một trong những đơn vị dẫn đầu, được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022; Quận đã triển khai có hiệu quả công tác y tế; dân số, chữ thập đỏ..., thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiến máu tình nguyện 4.564/3.000 đơn vị máu đạt 152% kế hoạch. An sinh xã hội được đảm bảo, thăm và tặng quà cho nhân dân trên địa bàn với số tiền trên 16 tỷ đồng. Kịp thời chi trả chế độ theo quy định cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Hỗ trợ cho 1.575 lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; 1.180 người lao động tạm ngừng, nghỉ việc không lương; 552 trẻ dưới 6 tuổi và phụ nữ mang thai theo với tổng kinh phí hỗ trợ: 7,19 tỷ đồng; Hỗ trợ giải quyết việc làm 5.816 lao động, đạt 103,8% KH. Toàn Quận thực hiện giảm 19 hộ nghèo đạt 380% kế hoạch đề ra (KH là 05 hộ)... Tỷ lệ cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập đạt 100%. Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” đạt 100,9% KH; tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” đạt 100,6%KH.Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia. Phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” được duy trì và giữ vững.

- Lĩnh vực Cải cách hành chính: Năm 2022, Quận tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC: trên cổng thông tin điện tử của quận; niêm yết công khai tại trụ sở bộ phận một cửa cấp quận, phường. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, tổ chức giao ban định kỳ, rà soát, cập nhật, công khai các thủ tục hành chính. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách  hành chính để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Tập trung chỉ đạo triển khai rà soát, đơn giản hóa về quy trình, thủ tục, hồ sơ đối với 17 thủ tục, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết đối với 13 thủ tục hành chính.

- Lĩnh vực An ninh - quốc phòng: Quận đã tăng cường công tác chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các hoạt động sự kiện của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; Triển khai các Kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn các khu vực, địa bàn trọng điểm trên địa bàn Quận. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Xây dựng kế hoạch phúc tra và đăng kí tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký dân quân tự vệ, chuyên môn kỹ thuật, phương tiện nền kinh tế quốc dân; triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022, kế hoạch huấn luyện dân quân năm thứ nhất; Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác hậu phương quân đội. Tiếp tục đảm bảo lực lượng, cơ sở vật chất sẵn sàng xử lý tình huống phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

     2. Kết quả thực hiện các dự án trên địa bàn Quận: 

     * Dự án vốn ngân sách Thành phố

     Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách Thành phố bố trí đối với dự án cầu Đền Lừ và đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy (Thành phố bố trí vốn xây lắp, Quận bố trí vốn GPMB); đến nay đã giải ngân 100% kế hoạch vốn.

     * Dự án vốn ngân sách Quận: Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách Quận năm 2022 được Thành phố giao 742,042 tỷ đồng, phân bổ cho 116 dự án, giải ngân năm 2022 đạt trên 95% kế hoạch, bao gồm: 49 dự án chuyển tiếp; 26 dự án khởi công mới.

     3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột xuất Thành phố giao:

     Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 09/10/2022 về việc triển khai làm điểm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn quận Hoàng Mai. Kết quả sau gần 03 tháng triển khai thực hiện nhiều đơn vị đã hoàn thành trên 100% khối lượng công việc theo Kế hoạch đề ra, được Thành phố ghi nhận đánh giá cao.

     4. Đánh giá chung:

     Có thể khẳng định rằng, năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Hoàng Mai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt đã tạo được những phong trào thi đua mang tính chất nổi bật, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được các cấp ghi nhận, khen thưởng, cụ thể:

- Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 tập thể.

- Danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”: 01 cá nhân.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 tập thể, 02 cá nhân.

- Cờ Thi đua của Thành phố: 10 tập thể.

- Bằng khen của Thành phố: 30 tập thể, 47 cá nhân.

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Thành phố: 20 tập thể.

- Gắn biển công trình cấp Thành phố: 01 công trình.

- Danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp Thành phố: 34 cá nhân.

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Quận: 99 tập thể.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 323 cá nhân.

- Danh hiệu Lao động tiên tiến cấp Quận: 2.054 cá nhân.

- Danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp Quận: 148 cá nhân.

- Giấy khen của UBND Quận: 489 lượt tập thể, 1.042 lượt cá nhân (trong đó khen thưởng thành tích đột xuất là 9 tập thể, 74 cá nhân).

     Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 (ngày 03/3/2023), quận Hoàng Mai có 02 tập thể được nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua; 12 tập thể được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 15 tập thể, 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai.

     II. Một số nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023:

     Phát huy những thành tích đạt được của năm 2022 quận Hoàng Mai tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm sau:

- Đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Quận và chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố.

- Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước và của Quận: kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003-25/11/2023).

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố và Quận phát động, đảm bảo thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận và của từng địa phương, đơn vị trong năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

- Tiếp tục đẩy mạnh thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với triển khai hiệu quả Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy thực hiện Kết  luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chị thị số 20-CT/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Quận năm 2023.

     Với khí thế thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Quận, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hăng hái trong lao động sản xuất, công tác, học tập và làm nhiều việc tốt, quyết tâm thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai./.

Nguồn: phòng Nội vụ quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh