cải cách hành chính - tổ chức

Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu
Ngày đăng 11/05/2023 | 11:46  | View count: 124

Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 28-4-2023 kiểm tra, khảo sát tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra từ tháng 5 đến tháng 10-2023.

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh