cải cách hành chính - tổ chức

Tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề của các Tổ đại biểu HĐND quận Hoàng Mai
Ngày đăng 12/05/2023 | 10:31  | View count: 180

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/QU ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về triển khai Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” và chương trình công tác của HĐND Quận năm 2023.

     Là Quận đang trong thời kỳ đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh, có nhiều  dự án thu hồi đất GPMB đã và đang triển khai thực hiện, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân còn  chưa cao, các giao dịch hành chính phát sinh trên các lĩnh vực nhất là giao dịch về chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản trên đất còn tương đối nhiều, trong khi cơ chế  chính sách, quy định pháp luật về quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có nhiều thay đổi; nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn còn  tiềm ẩn; công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường còn gặp nhiều khó khăn. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Quận còn tương đối nhiều.

     Với mục tiêu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND Quận, phát huy hơn nữa công tác phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của phường trong việc nắm bắt dư luận xã hội và ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo dân chủ, trực tiếp khi không tổ chức HĐND phường, góp phần  hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của HĐND Quận, Thường trực HĐND Quận đã chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ đại biểu HĐND Quận, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022; tổ chức giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Trong năm 2023, các tổ đại biểu xây dựng kế hoạch tổ chức ít nhất 01 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề tại đơn vị ứng cử.

     Triển khai chỉ đạo của Thường trực HĐND Quận, các Tổ đại biểu HĐND Quận đã phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường thống nhất  xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với những nội dung mà cử tri và Nhân dân quan tâm như công tác phòng cháy chữa cháy, công tác  quản lý đô thị, vệ sinh môi trường...

     Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND Quận, lãnh đạo UBND các phường, các đơn vị chức năng đã trao đổi, làm rõ những ý kiến,  kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp tục tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị  báo cáo Thường trực HĐND Quận để chuyển các đơn vị chức năng phối hợp  giải quyết, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân trên địa bàn Quận./.

Nguồn: Ban pháp chế HĐND quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh