cải cách hành chính - tổ chức

“Thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của cán bộ, công chức”
Ngày đăng 11/04/2024 | 10:27  | View count: 43

Thực hiện Quyết định 112/QĐ-TT ngày 15/3/2024 của Thanh tra quận Hoàng Mai về việc Thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức UBND phường Vĩnh Hưng và UBND phường Trần Phú trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho công dân trên địa bàn phường; Sáng ngày 04, 05/4/2024, Đoàn thanh tra – UBND quận Hoàng Mai đến trụ sở UBND phường Vĩnh Hưng và phường Trần Phú tiến hành thanh tra theo Kế hoạch.

Nhằm mục đích đánh giá đúng kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức trong việc thực hiện trách nhiệm công vụ, nhất là một số lĩnh vực trọng điểm, có nhiều bức xúc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kịp thời phát hiện và xử lý những thiếu sót hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm và tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Theo kế hoạch, Đoàn đã tổ chức thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức 02 phường: Vĩnh Hưng và Trần Phú trong việc giải quyết thủ tục hành chính, chung cấp dịch vụ công cho người dân trên địa bàn; việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế hoạt động; việc thực hiện quy tắc ứng xử, phân công nhiệm vụ và kết quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức và các nội dung khác liên quan đến quá trình thực thi công vụ.

Thay mặt Đoàn thanh tra, đồng chí Hoàng Tuấn Cường – Phó Chánh Thanh tra Quận – Trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức phường đồng thời chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, hạn chế phường cần phải khắc phục trong thời gian tới./.

TTQ

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh