cải cách hành chính - tổ chức

“Thanh tra Quận tổ chức họp giao ban về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đoàn Thanh tra tháng 04/2024”
Ngày đăng 26/04/2024 | 10:18  | View count: 63

Sáng ngày 22/4/2024, Thanh tra Quận tổ chức họp giao ban về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đoàn Thanh tra do đồng chí Lê Hồng Kỳ – Chánh Thanh tra Quận chủ trì.

Dự họp có đồng chí Hoàng Tuấn Cường - Phó Chánh Thanh tra; đồng chí Bùi Thị Thắm – Phó Chánh Thanh tra và các đồng chí Thanh tra viên, chuyên viên Thanh tra Quận.

Tại buổi họp, các đồng chí Thanh tra viên, chuyên viên Thanh tra Quận đã báo cáo tiến độ giải quyết cụ thể các trường hợp khiếu nại, tố cáo và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đoàn Thanh tra, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Lê Hồng Kỳ - Chánh Thanh tra Quận yêu cầu các đồng chí dự họp chủ động tham mưu, không để chậm muộn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ của các đoàn Thanh tra. Đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và 14 phường gửi báo cáo về tiến độ thực hiện các nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực thi hành về Thanh tra Quận trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND quận./.

Nguồn: TTQ

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh