chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường

Công bố danh mục các công trình, dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 04/08/2020 | 17:32  | View count: 4061

Công bố danh mục các công trình, dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020

Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận