chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai
Ngày đăng 14/10/2020 | 10:07  | View count: 1762

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Thông báo số 862 ngày 09/10/2020 của UBND quận Hoàng Mai

Tờ trình số 98 ngày 09/10/2020 của UBND quận Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận