chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường

Quyết định Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất- Nguyễn Thị Vân Chi

Ngày đăng 16/04/2024 | 03:23 PM  | View count: 187
Chi tiết tại đây

Tờ trình về việc Đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai

Ngày đăng 10/11/2023 | 03:29 PM  | View count: 591
Chi tiết tại đây

Chi cục thuế quận Hoàng Mai lưu ý về chính sách giảm thuê đất năm 2023

Ngày đăng 07/11/2023 | 04:12 PM  | View count: 241
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế....

Thông báo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mài

Ngày đăng 01/11/2023 | 04:27 PM  | View count: 368
Chi tiết tại đây

Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2023 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 09/01/2023 | 04:35 PM  | View count: 163
Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Hoàng Mai

Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 16/5/2022 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/05/2022 | 11:40 AM  | View count: 556
Về việc đề nghị đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hoàng Mai

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:11 AM  | View count: 1944
Thông báo về việc công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 08/11/2021 | 09:29 AM  | View count: 489
Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 14/04/2021 | 11:44 AM  | View count: 1988
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 14/10/2020 | 10:07 AM  | View count: 1763
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Công văn số 2121/UBND-TNMT ngày 25/8/2020 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 27/08/2020 | 04:45 PM  | View count: 1198
Về việc chuẩn bị cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Công bố danh mục các công trình, dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 04/08/2020 | 05:32 PM  | View count: 4062
Công bố danh mục các công trình, dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận