chỉ đạo Quận ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Thông báo Kết luận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 30/03/2023 | 01:40 PM  | View count: 607
Thông báo Kết luận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND quận Hoàng Mai về thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi...

Kết luận tại cuộc họp về tổng rà soát, kiểm tra về PCCC & CNCH trên địa bàn Quận ngày 07/12/2022

Ngày đăng 12/12/2022 | 09:50 AM  | View count: 493
Chi tiết xem tại đây

Kết luận tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai tháng 11/2022

Ngày đăng 30/11/2022 | 02:14 PM  | View count: 310
Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận