chỉ đạo hđnd

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Quận tại cuộc họp với lãnh đạo các phòng, ban và Chủ tịch UBND các phường về thực hiện nhiệm vụ năm 2016
Ngày đăng 06/01/2016 | 03:52  | View count: 777

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận