chỉ đạo Quận ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Phường Vĩnh Hưng Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Ngày đăng 19/04/2024 | 18:06  | View count: 64

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 25/03/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai về tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024. Ngày 05/4/2024, tại Hội trường tầng 1, UBND - UBMTTQ phường Vĩnh Hưng đã phát động hội nghị ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024.

. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Ngô Mạnh Cường - phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; đồng chí Dương Thành Công- UVTV- Chủ tịch Chủ tịch UBMTTQ phường; các đồng chí trong BTV Đảng ủy; lãnh đạo UBND; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức chuyên môn, các đồng chí bí thư 16 Chi bộ, 34 tổ trưởng- tổ phó dân phố.

 Tại hội nghị đồng chí Dương Thành Công- UVTV- Chủ tịch UBMTTQ phường đã phát động Lời kêu gọi ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024. Nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, giữ gìn chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường hướng về biển, đảo Việt Nam, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đưa “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy ban MTTQ phường tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, thiết thực, hiệu quả; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, các ban nghành đoàn thể, các nhà hảo tâm, tổ dân phố  phát động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024.Công tác vận động, tiếp nhận và quản lý Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” công khai, minh bạch thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia.

1. Thời gian phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”: Từ 10/04/2023 đến 10/6/2023.

2. Đối tượng vận động:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ dân phố, các nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng; Những tập thể, cá nhân ngoài địa bàn phường mong muốn đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của phường.

3. Mức vận động:

- Mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của phường ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.

- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của mình.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, đoàn viên tham gia ủng hộ.

4. Hình thức ủng hộ:

- Ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ.

Tại hội nghị đã phát động ủng hộ đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các ban, ngành, đoàn thể và 34 tổ dân phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của đợt vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Tuyên truyền công khai kết quả thực hiện thực hiện tốt đợt vận động. Định kỳ các ngày thứ ba hàng tuần, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổng hợp vận động tiếp nhận kinh phí ủng hộ nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam phường để tổng hợp và báo cáo về Ban thường trực UBMTTQ Quận Hoàng Mai./.

Nguồn: phường Vĩnh Hưng

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận