chỉ đạo hđnd

Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/02/2016 | 10:01 AM  | View count: 931
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Quận trong tháng 9, 10, 11, 12 năm 2015

Ngày đăng 25/12/2015 | 12:13 PM  | View count: 532
Nội dung Thông báo xem tại đây:

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận trong 6 tháng đầu năm 2015

Ngày đăng 24/01/2015 | 12:16 PM  | View count: 611
Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây:

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận trong 6 tháng cuối năm 2014

Ngày đăng 26/06/2014 | 12:20 AM  | View count: 702
Nội dung Thông báo lịch tiếp công dân xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận