chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Lịch trực tiếp công dân của các Tổ Đại biểu HĐND quận Hoàng Mai tại các đơn vị bầu cử trong năm 2017

Ngày đăng 19/01/2017 | 10:12 AM  | View count: 70
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về công tác GPMB một số dự án trên địa bàn Quận

Ngày đăng 20/12/2016 | 06:14 PM  | View count: 495
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hải - PCT UBND Quận về công tác GPMB một số dự án trên địa bàn Quận

Ngày đăng 08/11/2016 | 10:44 AM  | View count: 1110
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận về tình hình hoạt động chợ trên địa bàn Quận

Ngày đăng 04/11/2016 | 02:34 PM  | View count: 175
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về công tác GPMB một số dự án trên địa bàn Quận

Ngày đăng 02/11/2016 | 09:40 AM  | View count: 134
Nội dung chi tiết xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận