chỉ đạo quận ủy

Thông báo Kết luận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 30/03/2023 | 01:40 PM
Thông báo Kết luận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND quận Hoàng Mai về thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận