TIN TỨC KHÁC

Trường Tiểu học Vĩnh Hưng tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày đăng 06/12/2017 | 04:30  | View count: 1090

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 27/9/2017của UBND quận Hoàng Mai và sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo quận về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 06/11/2017 Trường Tiểu học Vĩnh Hưng triển khai tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 nhằm giáo dục giáo viên, học sinh ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

     Nhà trường đã tập trung vào các nội dung; tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật. Tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật có liên quan đến nhà trường, giáo viên, học sinh. Đó là: Luật an toàn giao thông, Bộ luật hình sự sửa đổi, luật trẻ em, vấn đề bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; chống bắt cóc trẻ em; luật phổ biến giáo dục pháp luật; Quy chế dân chủ và vấn đề dân chủ trong trường học; Luật công chức, viên chức; các luật sửa đổi, ban hành năm 2017...

     Sau đợt  tuyên truyền, 100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh  đã hiểu được mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật” hiểu và có ý thức chấp hành nghiêm túc theo pháp luật.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận