TIN TỨC KHÁC

Mừng xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày đăng 17/01/2018 | 04:41  | View count: 939

Nhằm tạo không khí phấn khởi, hăng say thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, nhân dân Thủ đô ngay từ đầu năm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố trong năm 2018, Ban Tuyên giao Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 23-HD/BTG tuyên truyền mừng xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

     Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào một số nội dung sau:

     Hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Mậu Tuất 2018, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước đã đạt được trong năm 2017, cổ vũ ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

     Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó, tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt 88 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

     Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng, những âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

     Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ, 8 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phân tích, làm rõ tình hình, nguyên nhân và các giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng nhận thức rõ yêu cầu và nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

     Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017; chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở các cấp, các ngành.

     Tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về việc tổ chức Tết năm 2018; Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 18/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về phục vụ các các hoạt động tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của lãnh đạo Thành phố.

     Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào thiểu số, vùng xa trung tâm; chú trọng động viên, khích lệ tinh thần vượt lên khó khăn, thách thức; sáng tạo, đổi mới tư duy và cách làm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

     Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, vui Xuân đón tết lành mạnh, tiết kiệm gắn với việc phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận