TIN TỨC KHÁC

Tập huấn củng cố và nâng cao năng lực quản lý, truyền thông vận động trong công tác Dân số-KHHGĐ quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 14/05/2018 | 04:02  | View count: 177

Thực hiện Kế hoạch số 886/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân số-KHHGĐ năm 2018; Từ ngày 20/3/2018-26/4/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai, Trung tâm Dân số-KHHGĐ đã phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai triển khai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Dân số-KHHGĐ năm 2018 cho thành viên BCĐ Dân số và 515 cộng tác viên Dân số toàn quận

     Giảng viên khóa tập huấn là các Thạc sỹ, bác sỹ Trưởng phòng KHNV Trung tâm đào tạo bồi dưỡng-Tổng cục Dân số, Phó chi cục trưởng, lãnh đạo trưởng phó các phòng nghiệp vụ Chi cục Dân số Hà Nội và Ban giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận Hoàng Mai. 

     Nội dung đợt tập huấn lần này là các chuyên đề về Kiến thức và kinh nghiệm tư vấn SKSS/KHHGĐ; Tổ chức bộ máy Dân số - KHHGĐ: Chức năng nhiệm vụ của cộng tác viên; Tình hình công tác Dân số - KHHGĐ trong giai đoạn mới theo nội dung Nghị quyết số 21/NQ-TW về Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. Công tác truyền thông vận động Dân số - KHHGĐ: Kỹ năng truyền thông tư vấn, vận động đối tượng thay đổi hành vi về Dân số/SKSS/KHHGĐ theo tinh thần Nghị Quyết số 21; Một số kỹ năng về truyền thông vận động làm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Kiến thức CSSKSS, kỹ năng tư vấn, vận động khách hàng lựa chọn sử dụng biện pháp tránh thai và quản lý phương tiện tránh thai- KHHGĐ. Nội dung kế hoạch Đề án 818 về tiếp thị xã hội cung cấp biện pháp tránh thai. Nghiệp vụ của CTV về quản lý di biến động dân cư, ghi chép sổ sách biểu mẫu. Phiếu thu thập thông tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số-KHHGĐ của CTV dân số. Và Nâng cao chất lượng Dân số: Nội dung về truyền thông nâng cao chất lượng Dân số; Truyền thông, vận động, tư vấn trong sàng lọc trước sinh, sơ sinh, khám sàng lọc khiếm thính, sàng lọc Thalasimia.

     Để phù hợp thời gian công tác của các học viên thành phần mời tham dự, sau 04 đợt của khóa tập huấn, 100 % bài kiểm tra thu hoạch học viên được Ban tổ chức khóa tập huấn đánh giá đạt chất lượng và kết quả tốt./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận