TIN TỨC KHÁC

Lễ phật đản và An cư kết hạ Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018
Ngày đăng 16/05/2018 | 03:20  | View count: 666

     Năm 2018, tuần Lễ Phật đản được tổ chức từ ngày 22/5/2018 đến ngày 29/5/2018 (Âm lịch từ ngày 08/4 đến ngày 15/4 năm Mậu Tuất), chính lễ vào ngày 29/5/2018; An cư Kết hạ năm 2018 được tổ chức từ ngày 30/5/2018 đến ngày 26/8/2018 (Âm lịch từ ngày 16/4 đến ngày 16/7 năm Mậu Tuất) tại chùa Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.

     Nhằm động viên, khích lệ tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt phương châm hoạt động mang tính tôn giáo gắn bó với sự nghiệp xây dựng đất nước theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” đồng thời thể hiện chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận