TIN TỨC KHÁC

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin năm 2023
Ngày đăng 31/05/2023 | 11:03  | View count: 284

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-PGD&ĐT ngày 17/4/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai năm 2023

Nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Tân Định hiểu rõ vai trò của công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin ngày 25/5/2023, trường THCS Tân Định tổ chức buổi tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an đảm bảo an toàn thông tin năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, hàng loạt phương tiện hỗ trợ dạy học được ra đời. Đồng thời để giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin một cách thuận tiện trong việc lưu trữ, cập nhập hồ sơ, giáo án, có thể mở hoặc xem, sử dụng bất kỳ nơi đâu chỉ cần thông qua mã QR, đồng chí Trần Ánh Huyền nhân viên IT của nhà trường đã có buổi hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cách sử dụng mã QR để lưu trữ, xem, sử dụng, giáo án, bài giảng, tài liệu dạy học.Buổi tập huấn đã tạo nhiều sự hứng thú, say mê giúp cho cán bộ, giáo viên nhân viên của nhà trường có thêm được kiến thức, phương pháp mới và khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đồng thời thông qua buổi tập huấn nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin, kỹ năng chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được nhận thức đúng và đủ và công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tuyên truyền nhân cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nguồn tin từ trường THCS Tân Định

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận