Công tác cải cách hành chính

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:04 PM
Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020; tạo sự hưởng ứng, đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân, doanh nghiệp về công tác...

Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 01/03/2017 | 04:17 PM
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm; chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 28/02/2017 | 09:54 AM
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 28/02/2017 | 09:50 AM
Nội dung chi tiết xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận