Công tác cải cách hành chính

Đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước

Ngày đăng 12/11/2018 | 10:51 AM
Hiện nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội đã thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến với các dịch vụ: (1)Thông báo tham gia hệ thống DVC trực tuyến của KBNN; (2) Đăng ký sử dụng tài khoản; bổ...

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 26/03/2018 | 03:31 PM
Ngày 28/02/2018, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:04 PM
Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020; tạo sự hưởng ứng, đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân, doanh nghiệp về công tác...

Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 01/03/2017 | 04:17 PM
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm; chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 28/02/2017 | 09:54 AM
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 28/02/2017 | 09:50 AM
Nội dung chi tiết xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận