Danh bạ điện thoại

I. Các phòng chuyên môn quản lý nhà nước
1. Văn phòng HĐND - UBND quận04.36332594
2. Phòng Nội vụ04.36421807
3. Phòng Tư pháp04.36421814
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch04.36332573
5. Phòng Kinh tế04.36421804
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường04.36421802
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo04.36421784
8. Phòng Lao động thương binh Xã hội04.36340598
9. Phòng Quản lý đô thị04.36421811
10. Phòng Văn hoá và Thông tin04.36421782
11. Phòng Y tế04.36421776
12. Thanh tra quận04.6421815
II. Các đơn vị Sự nghiệp
1. Ban bồi thường GPMB quận04.36421839
2. Ban Quản lý dự án quận04.36421821
3. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình04.36332802
4. Trung tâm Văn hoá - TDTT04.36627692
5. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai04.36340510
6. Ban quản lý chợ Trương Định04.38641973
7. Bến xe tải Thanh Trì04.36451796
8. Trường năng khiếu TDTT-thanh thiếu niên04.36343780
III. Các đơn vị Hiệp quản
1. Công an quận04.36340040
2. Ban Chỉ huy quận sự quận04.36332495
3. Viện Kiểm sát quận04.36332500
4. Toà án nhân dân quận04.36332482
5. Cục thi hành án dân sự quận04.36332640
6. Chi cục thuế quận04.36340998
7. Kho Bạc nhà nước quận04.36332457
8. Trung tâm Y tế04.36332627
9. Bảo hiểm xã hội quận04.36425461
10. Ngân hàng chính sách quận04.36341598
11. Thanh tra giao thông vận tải04.36422209
12. Đội quản lý thị trường số 1504.36340068
13. Điện lực Hoàng Mai04.22100470
14. Trạm thú y quận04.35332559
15. Chi cục Thống kê04.36425451
IV. Các phường
1. UBND phường Định Công04.38554035
2. UBND phường Đại Kim04.38552105
3. UBND phường Giáp Bát04.38641487
4. UBND phường Hoàng Liệt04.36419424
5. UBND phường Hoàng Văn Thụ04.36241737
6. UBND phường Lĩnh Nam04.38615541
7. UBND phường Mai Động04.36335477
8. UBND phường Tân Mai04.38649898
9. UBND phường Thanh Trì04.22135948
10. UBND phường Thịnh Liệt04.38613139
11. UBND phường Trần Phú04.38615542
12. UBND phường Tương Mai04.36626455
13. UBND phường Vĩnh Hưng04.36440884
14. UBND phường Yên Sở04.36453759

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận