Danh bạ điện thoại

I. Các phòng, ban chuyên môn 
1. Văn phòng HĐND - UBND quận024.36332594
2. Phòng Nội vụ024.36421807
3. Phòng Tư pháp024.36421814
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch024.36332573
5. Phòng Kinh tế024.36421804
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường024.36421802
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo024.36421784
8. Phòng Lao động thương binh và Xã hội024.36340598
9. Phòng Quản lý đô thị024.36421811
10. Phòng Văn hoá và Thông tin024.36421782
11. Phòng Y tế024.36421776
12. Thanh tra quận024.36421815
II. Các đơn vị Sự nghiệp
1. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai024.36421839
2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai024.36421821
3. Trung tâm Văn hoá thông tin và Thể thao024.36627692
4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai024.36340510
5. Ban quản lý chợ Trương Định024.38641973
6. Trường năng khiếu TDTT - Thanh thiếu niên024.36343780
III. Các đơn vị Hiệp quản
1. Công an quận024.36340040
2. Ban Chỉ huy quận sự quận024.36332495
3. Viện Kiểm sát quận024.36332500
4. Toà án nhân dân quận024.36332482
5. Cục thi hành án dân sự quận024.36332640
6. Chi cục thuế quận024.36340998
7. Kho Bạc nhà nước quận024.36332457
8. Trung tâm Y tế024.36332627
9. Bảo hiểm xã hội quận024.36425461
10. Ngân hàng chính sách quận024.36341598
11. Thanh tra giao thông vận tải024.36422209
12. Đội quản lý thị trường số 15024.36340068
13. Điện lực Hoàng Mai024.22100470
14. Trạm thú y quận024.35332559
15. Chi cục Thống kê024.36425451
IV. Các phường
1. UBND phường Định Công024.38554035
2. UBND phường Đại Kim024.38552105
3. UBND phường Giáp Bát024.38641487
4. UBND phường Hoàng Liệt024.36419424
5. UBND phường Hoàng Văn Thụ024.36241737
6. UBND phường Lĩnh Nam024.38615541
7. UBND phường Mai Động024.36335477
8. UBND phường Tân Mai024.38649898
9. UBND phường Thanh Trì024.22135948
10. UBND phường Thịnh Liệt024.38613139
11. UBND phường Trần Phú024.38615542
12. UBND phường Tương Mai024.36626455
13. UBND phường Vĩnh Hưng024.36440884
14. UBND phường Yên Sở024.36453759

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh