ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo 2018
Ngày đăng 31/05/2018 | 03:39

Thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo năm 2018; Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018; được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, trong 2 ngày 24 và 25/5/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai, Ban Tuyên giáo Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018

     Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy; Ban Thường trực UB MTTQ và lãnh đạo các Đoàn thể Quận; Lãnh đạo các phòn, ban, đơn vị thuộc Quận; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, các đoàn thể; trưởng Ban Tuyên giáo các phường; các đồng chí cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận; các đồng chí Cộng tác viên dư luận xã hội cùng các đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên là các đồng chí Báo cáo viên trung ương và Thành phố truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên truyền; Một số kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng trong công tác Tuyên giáo trong tình hình mới; Bồi dưỡng cho học viên những nôi dung cơ bản về nghiệp vụ triển khai công tác Tuyên giáo; Triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và các Kế hoạch công tác khoa giáo năm 2018; Thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình thời sự, chính sách trong nước và quốc tế nhằm định hướng công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

     Qua 2 ngày tập huấn, các đại biểu đã tham dự đầy đủ, tiếp thu được các nội dung cơ bản, nội dung mới từ các đồng chí Báo cáo viên, qua đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Quận. Trên cơ sở đó tiếp tục làm tốt công tác tuyên giáo ở cơ sở./.