ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Quận ủy Hoàng Mai: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Ngày đăng 27/06/2018 | 10:57

Thực hiện Kế hoạch của Quận uỷ về tiến độ kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, đoàn thể, chính quyền năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Dân vận Quận uỷ. Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận mở “Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018”, trong thời gian 02 ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2018

     Thành viên lớp bồi dưỡng là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC quận và 14 phường; Lãnh đạo các TCCS đảng; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của UBND Quận, các đơn vị hiệp quản, các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận; Hiệu trưởng các nhà trường công lập trực thuộc Quận và Chủ tịch các hội quần chúng thuộc Quận. Tổng số 253 đồng chí tham gia lớp học. Về dự động viên và khai mạc lớp: đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quận.

     Lớp Bồi dưỡng vinh dự được đón đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về dự và làm báo cáo viên với nội dung báo cáo về tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội và một số văn bản hướng dẫn thực hiện việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

     Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã trao đổi với lớp học về đặc điểm tình hình quận Hoàng Mai; Quyết định 2200-QĐ/TU Quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành uỷ Hà Nội “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Kế hoạch số 105-KH/QU; Quy chế và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cở sở; Nêu một số nét nổi bật của Quận ủy; Hệ thống dân vận trong 6 tháng đầu năm 2018; Nội dung kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cở sở theo kế hoạch số 102-KH/QU.                                                                         

      Sau khi các đồng chí giảng viên trao đổi, các bác, các đồng chí  tham gia lớp đã thảo luận và đóng góp ý kiến của cá nhân vào công tác xây dựng và hiến kế đóng góp cho đảng chính quyền tại các đơn vị cũng như các nhiệm vụ của quận Hoàng Mai để các đồng chí trong Ban Chỉ đạo quận tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, lãnh đạo các nhiệm vụ của Quận để việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trong toàn quận ngày một hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận