ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 13/07/2018 | 09:36

Thực hiện Quyết định số 2155-QĐ/QU ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc quận năm 2018. Ngày 09 tháng 7 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ MTTQ quận

     Tới dự khai giảng lớp học có ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; ông Nguyễn Xuân Chinh - QUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận và hơn 250 đại biểu học viên là các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Ủy viên ủy ban MTTQ quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư 14 phường.

     Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận quán triệt các nội dung đó là: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong hệ thống Chính trị thành phố Hà Nội; Hướng dẫn, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp quận Hoàng Mai và triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

     Phát biểu chỉ đạo lớp học, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các đại biểu trong quá trình triển khai, quán triệt, nghiên cứu những nội dung cơ bản và mới về công tác cán bộ, công tác Đại hội cần nắm chắc lý luận, quan điểm đường lối của Đảng, các quy định cụ thể, trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác, đảm bảo thắng lợi các nhiệm vụ của MTTQ trong thời kỳ mới để nâng cao hơn nữa, phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam là tổ chức liên mimh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Là cơ sở chính trị của Chính quyền nhân dân, do đó có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quận Hoàng Mai giầu đẹp và văn minh.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận