ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai năm 2018

Ngày đăng 13/07/2018 | 09:36 AM
Thực hiện Quyết định số 2155-QĐ/QU ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc quận năm 2018. Ngày 09 tháng 7 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ MTTQ quận

Quận Hoàng Mai: Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý

Ngày đăng 08/07/2018 | 09:10 AM
Sáng ngày 03/7/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Đến dự khai giảng lớp bồi dưỡng có TS Lại Đức Vượng - Phó Chánh văn phòng Bộ Nội Vụ, đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó trưởng phòng quận, huyện thị Ban tổ chức Thành ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư...

Quận ủy Hoàng Mai: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

Ngày đăng 27/06/2018 | 10:57 AM
Thực hiện Kế hoạch của Quận uỷ về tiến độ kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, đoàn thể, chính quyền năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Dân vận Quận uỷ. Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận mở “Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018”, trong thời gian 02 ngày 19 và 20 tháng 6...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo 2018

Ngày đăng 31/05/2018 | 03:39 PM
Thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo năm 2018; Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018; được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, trong 2 ngày 24 và 25/5/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai, Ban Tuyên giáo Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018

Quận Hoàng Mai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2017

Ngày đăng 03/11/2017 | 05:05 PM
Sáng ngày 26/10/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận phối hợp với Thanh tra quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2017

Từng bước đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Quận ủy Hoàng Mai

Ngày đăng 20/09/2017 | 05:45 PM
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc. Thông qua đó, giúp cán bộ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời nâng cao chất lượng tiêu chuẩn cán...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận