ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Từng bước đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Quận ủy Hoàng Mai

Ngày đăng 20/09/2017 | 05:45 PM
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc. Thông qua đó, giúp cán bộ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời nâng cao chất lượng tiêu chuẩn cán...

Ban Dân vận Quận ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tôn giáo, tín ngưỡng năm 2017

Ngày đăng 21/08/2017 | 08:17 AM
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tôn giáo, tín ngưỡng năm 2017 cho các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quận, lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các đơn vị liên quan; đồng chí Bí thư đảng ủy, phó chủ...

Lớp bồi dưỡng Báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Hoàng Mai năm 2017

Ngày đăng 18/08/2017 | 06:13 PM
Thực hiện Quyết định số 1162-QĐ/QU ngày 25/01/2017 của Quận ủy về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên Quận ủy Hoàng Mai; Kế hoạch số 58-KH/QU ngày 15/5/2017 của Quận ủy về hoạt động Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giai đoạn 2017- 2020; được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy, ngày 17/8/2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Lớp Bồi dưỡng Báo cáo viên, Tuyên truyền viên tháng...

Quận ủy Hoàng Mai mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2017

Ngày đăng 07/08/2017 | 06:31 PM
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/QU, ngày 16/6/2017 của Ban thường vụ Quận ủy Hoàng Mai; Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2017

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số đợt 2 năm 2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 05:50 PM
Thực hiện Kế hoạch số 130/CCDS ngày 04/5/2017 của Chi cục Dân số về việc Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số năm 2017; từ ngày 23/5/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội mở lớp Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số năm 2017

Quận ủy Hoàng Mai mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 10:40 AM
Thực hiện Quyết định số 1351-QĐ/QU, ngày 18/4/2017 của Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017; Được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, trong 2 ngày 11 và 12/5/2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Hoàng Mai, Ban Tuyên giáo Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017

Quận Hoàng Mai mở lớp tập huấn công tác MTTQ các cấp đợt I năm 2017

Ngày đăng 13/04/2017 | 10:47 AM
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công tác Mặt trận, đặc biệt ở cấp cơ sở, trong hai ngày 4 và 5/4/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận tới hơn 200 đại biểu là các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và các vị trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận