Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Công khai Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 31/08/2018 | 09:52 AM  | View count: 115
Công khai Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai

Ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàng Mai tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Xứ, Họ đạo tiên tiến và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày đăng 23/07/2018 | 10:35 AM  | View count: 54
Thực hiện kế hoạch của Ban Đoàn kết Công giáo Quận năm 2018 về xây dựng Xứ, Họ đạo tiên tiến và tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018. Nhằm tiếp tục hưởng ứng thực...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận