Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2 khu di dân Đền Lừ III, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai

Ngày đăng 27/11/2017 | 09:31 AM  | View count: 110
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đang triển khai thủ tục hồ sơ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc ô đất C10/04 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/11/2017 | 04:38 PM  | View count: 155
Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc ô đất C10/04 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa tuyến đường ven chân đê Hữu Hồng của Hội LHPN phường Trần Phú

Ngày đăng 23/10/2017 | 10:41 AM  | View count: 63
Nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc xây dựng, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN...

Ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải thực hiện phong trào "Phụ nữ Hoàng Mai với ngày môi trường chủ nhật"

Ngày đăng 23/10/2017 | 10:46 AM  | View count: 80
Nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của phụ nữ đối với công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường đẩy mạnh công tác tuyên...

Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát về kết quả đăng ký, cấp GCNQSD đất cho các tổ chức, cá nhân (lần đầu)

Ngày đăng 14/10/2017 | 11:50 AM  | View count: 93
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 10/02/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai về Giám sát và Phản biện xã hội năm 2017; Quyết định số 19/QĐ-MTTQ-BTT, Kế hoạch số...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận