Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được lãnh đạo UBND quận phê duyệt, ký ban hành ngày 19/01/2018
Ngày đăng 29/01/2018 | 10:33  | View count: 138

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nội dung chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận