Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất
Ngày đăng 28/04/2023 | 11:00  | View count: 68

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt, ký ban hành ngày 24/4/2023

Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh