Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng nhà ở tại ô F1/ODK5, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 22/05/2024 | 16:54  | View count: 148

Thực hiện Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 và số 3599/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND Thành phố phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở tại ô F1/ODK5, phường Vĩnh Hưng; UBND quận Hoàng Mai đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất triển khai các thủ tục liên quan.

UBND Quận tổ chức đấu thầu và lựa chọn Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt là tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá. Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt đã ban hành Thông báo đấu giá số 68/TB-ĐGHDLV và Quy chế đấu giá phát hành ngày 25/4/2024, tổ chức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá từ ngày 03/5/2024 đến ngày 17/5/2024 cũng như niêm yết thông tin mời đấu giá theo quy định. Kết quả có 05 nhà đầu tư nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Ngày 18/5/2024, Tổ xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá và giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (thành lập theo Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND quận Hoàng Mai) tiến hành buổi xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Trong số có 05 nhà đầu tư nộp hồ sơ, có 02 nhà đầu tư có hồ sơ không đủ điều kiện, 03 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Ngày 20/5/2024, vào hồi 14h00, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ô đất F1/ODK5 phường Vĩnh Hưng tại Hội trường tầng 5 Khu liên cơ quan UBND quận Hoàng Mai, số 8 ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt.

Diện tích đất đấu giá 1.038,81m2, giá khởi điểm 53,681.227 đồng/1m2.

Sau 09 vòng đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long, giá trúng đấu giá là 58.681.227 đồng/1m2, tương ứng với tổng giá trị khu đất trúng đấu giá 60.958.645.420 đồng (Sáu mươi tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi năm nghìn, bốn trăm hai mươi đồng) .  

UBND Quận có báo cáo đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường trình UBND Thành phố ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho nhà đầu tư theo quy định. Toàn bộ tiền đặt trước của nhà đầu tư trúng đấu giá đã chuyển về tài khoản nộp ngân sách nhà nước của Chi cục thuế quận Hoàng Mai trong ngày 23/5/2024.

Nguồn: TTQĐ

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh