Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về đăng ký đất đai, công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn Quận

Ngày đăng 17/08/2016 | 05:06 PM  | View count: 3167
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND Quận về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc...

Tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân

Ngày đăng 04/08/2016 | 11:26 AM  | View count: 99
Ngày 02/8/2016, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận