Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/10/2013 đến ngày 31/10/2013

Ngày đăng 07/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 136
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/7/2013 đến ngày 15/8/2013

Ngày đăng 04/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 153
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/3/2013 đến ngày 01/7/2013

Ngày đăng 09/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 157
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 11/05/2013 | 12:00 AM  | View count: 508
Ngày 24/4, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử...

Chỉ đạo của UBND quận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 04/04/2013 | 12:00 AM  | View count: 152
Thực hiện Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Ngày 01/02/2013, UBND quận Hoàng Mai thành lập...

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/2/2013 đến ngày 15/3/2013

Ngày đăng 21/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 162
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Tổng hợp danh sách các trường hợp được UBND quận cấp giấy chứng nhận từ ngày 5/12/2012 đến ngày 15/12/2012

Ngày đăng 02/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 145
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Tổng hợp danh sách các trường hợp được UBND quận cấp giấy chứng nhận từ ngày 5/10/2012 đến ngày 5/12/2012

Ngày đăng 06/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 164
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận cấp giấy chứng nhận từ ngày 01/10/2012 đến ngày 15/10/2012

Ngày đăng 19/10/2012 | 12:00 AM  | View count: 163
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 8/8/2012

Ngày đăng 29/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 173
Ngày 08/08/2012, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009 quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận...

Sở tài nguyên và Môi trường trả lời một số kiến nghị của UBND quận về Văn bản số 1177/UBND-TNMT ngày 7/10/2011 và Văn bản số 1338/UBND-TNMT ngày 11/11/2011

Ngày đăng 26/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 176
Ngày 15/3/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Vănbản số 804/STNMT-ĐKTK trả lờimột số kiến nghị của UBND quận Hoàng Mai về Văn bản số 1177/UBND-TNMT ngày 7/10/2011 đề nghị tháo gỡ...

Chuyển mục đích đất vườn, ao liền kề, đất nông nghiệp xen kẹt sang đất ở: Vẫn còn "nút thắt"

Ngày đăng 05/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 337
Quyết định 40/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012, đã tháo gỡ nhiều vướng mắc của hàng chục nghìn hộ, cá nhân về chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề,...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận