Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Quận Hoàng Mai: Hội nghị phổ biến, quán triệt các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về thi hành Luật Đất đai 2013

Ngày đăng 06/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 185
Ngày 31/7/2014, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về thi hành Luật Đất đai 2013, bao gồm: - Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND...

Hội nghị phổ biến Luật Đất đai 2013 và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai

Ngày đăng 17/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 224
Sáng ngày 30/6/2014, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai 2013 và công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn (2011-2015) của quận Hoàng...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 04/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 249
Sáng ngày 02/7/2014, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh chủ trì buổi làm việc với quận Hoàng Mai nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB tại một số dự án trên...

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 144
Ngày 5/6 hàng năm được Chương trình môi trường Liên hiệp quốc chọn là Ngày Môi trường Thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên, quan trọng được Việt Nam nói chung và thành...

Thành phố Hà Nội tiếp tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 14/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 133
Ngày 11/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 53/2013/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Tại mục 2 phần III Nghị quyết này có nêu: "Tiếp...

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở tại các khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên

Ngày đăng 14/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 143
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố có văn bản số 7513/UBND-TNMT ngày 08/10/2013 và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5644/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 18/10/2013, UBND...

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 08/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 171
Trong những năm qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy Hà...

Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn Quận năm 2014

Ngày đăng 21/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 158
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quận Hoàng Mai năm...

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/02/2014 đến ngày (28/02/2014)

Ngày đăng 17/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 142
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/01/2014

Ngày đăng 27/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 154
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận từ ngày 15/10/2013 đến ngày 31/10/2013

Ngày đăng 07/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 144
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây: