Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Ủy ban MTTQ quận giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận năm 2017

Ngày đăng 06/05/2017 | 09:37 AM  | View count: 53
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của xã hội. Việc thực hiện giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội góp phần nâng cao hiệu...

Hội Liên hiệp phụ nữ quận phát động phong trào "Phụ nữ Hoàng Mai với ngày môi trường chủ nhật" năm 2017

Ngày đăng 26/04/2017 | 09:10 AM  | View count: 43
Sáng ngày 22/4/2017, Ban thường vụ Hội LHPN phối hợp phòng QLĐT quận và đơn vị bộ đội Tiểu đoàn 610 kết nghĩa với Hội LHPN tổ chức phát động thực hiện phong trào “Phụ nữ Hoàng Mai với ngày môi...

Tuyên truyền về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận

Ngày đăng 10/03/2017 | 08:51 AM  | View count: 388
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của UBND Quận về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an toàn quốc...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận