Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Tuyên truyền về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận

Ngày đăng 10/03/2017 | 08:51 AM  | View count: 497
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của UBND Quận về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an toàn quốc...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận