di tích lich sử văn hóa

Di tích lịch sử đình Kim Giang
Ngày đăng 31/12/2021 | 11:03  | View count: 302

Đình Kim Giang còn có tên gọi là Đình Lủ Cầu thờ vị Thành hoàng làng tên là Mạo Giáp Hoa, người ở Phong Châu sinh ngày 12 tháng hai năm Quý Mùi. Mẫu thân là bà Lê Ngại mang thai 12 tháng, trở dạ 10 ngày thì sinh - khi sinh hương thơm bay khắp nhà vì vậy đặt tên con là Mạo Giáp Hoa; ông tuy trẻ tuổi nhưng thân thủ phi phàm, tướng mạo khác người, mặt vuông chữ điền, bụng dạng chữ tâm, da vân sắc đẹp tựu hoa hồng, gặp ai cũng cười vui hoan hỉ, trí tuệ hơn người, đức hạnh ưu việt.

     Mạo Giáp Hoa rất hiếu học và thông minh, năm 16 tuổi đã lập nhiều chiến công, khai bình bảo quốc đánh giặc lập công, tham gia khoa thi của triều đình, Ông thi đình đỗ Hoàng Giáp được phong là Đốc học Sơn Tây, 6 tháng sau thăng làm Tham tri bộ binh, gặp lúc đất nước có biến vua giao cho ông lĩnh ba nghìn sỹ tốt, bao vây giặc ở Hiệp Thượng, Hiệp Hạ (Sơn Tây) giành thắng lợi.

     Trên đường dẫn quân về kinh thành Thăng Long qua khu vực trại Cầu, trang Kim Lủ, Ông cho quân sỹ nghĩ ngơi (hôm đó là ngày rằm tháng 7) thấy cảnh và người đẹp đẽ Ông ban cho dân 300 quan tiền để lập miếu thờ. Sau khi Ông hóa ngày 12 tháng hai, nhân dân trại Cầu cảm mến ân đức, tôn thờ Ông làm vị Thành hoàng làng bảo trợ cho đời sống tinh thần nhân dân trong vùng.

     Về kiến trúc Đền Kim Giang mang phong cách kiến trúc nghệ thuật thế kỷ XIX. Đình gồm các hạng mục nghi môn, bức bình phong, tả hữu mạc, đại bái và hậu cung. Đền gồm các hạng mục lầu Bát giác giữa hồ bán nguyệt, tiếp đến là sân gạch dấn đến nhà Đại bái và hậu cung kết cấu hình chữ Đinh theo lối tường hồi bít đốc, mái lợp bằng ngói ri, bên trong hệ thống vì kèo kết cấu theo cách thức “thượng giá chiêng, hạ kẻ ngồi, bảy hiên”. Nét đặc sắc của Đền Kim Giang là hậu cung của Đền với 3 gia nhà dọc lối liền với gian giữa Đại bái được kiến tạo dạng hai tầng 6 mái với đao cong, ba mặt được bưng kín tạo thành không gian thiêng liêng bài trí khám và tượng Mẫu Liễu Hạnh.

    Bên cạnh giá trị về mặt kiến trúc Đình - Đền Kim Giang còn lưu giữ được hệ thống di vật tiêu biểu khá phong phú, như bức hoành phi khá lớn đề 4 chữ hán “Duy nhạc giáng trần” bằng chất liệu gỗ, được sơn son thiếp vàng với chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ công phu là các hình hoa lá hóa rồng, bức hoành phi có niên hiệu Duy Tân 8 (1914) và các di vật khám, tượng Thành mẫu, cửa võng kép đề “Thánh cung vạn tuế” và bộ kiệu rước, đây là những di vật, đồ tế khí mang thông điệp lịch sử rất có giá trị về mặt nghệ thuật cần được bảo quản, giữ gìn cho di tích.

     Lễ hội Đình - Đền Kim Giang được nhân dân tổ chức vào ngày mùng 03 tháng 03 hàng năm đây là những ngày sinh, ngày hóa cảu các vị thần được thờ phụng nơi đây.

     Với giá trị lịch sử thiêng liêng Đình - Đền Kim Giang đã được Bộ Văn hóa thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia tại Quyết định số 100/QĐ-VH ngày 21/01/1998./. 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận