ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hoạt động công tác Dân vận được triển khai đồng bộ trong những ngày đầu năm mới 2018
Ngày đăng 24/01/2018 | 11:11  | View count: 125

Ngày 05/01/2018, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã Tổng kết công tác Dân vận năm 2017, triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018. Hội nghị đã đánh giá các kết quả thực hiện nổi bật trong năm 2017, với các nội dung về công tác dân vận, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tôn giáo, tín ngưỡng, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các Hội quần chúng trên địa bàn thành phố

     Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” đối với một số đồng chí lãnh đạo các đơn vị. Ban Dân vận đã trao tặng các danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen cho 17 tập thể, 30 cá nhân có thành tích nổi bật. Đồng chí Đào Minh Chi – Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai được nhận giấy khen là cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 (Quyết định số 75-QĐ/BDVTU ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về việckhen thưởng công tác dân vận năm 2017). Với phong trào thi đua “Dân vận khéo năm 2017” đồng chí Nguyễn Văn Quang - Tổ phó tổ Dân vận, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 9 phường Yên Sở, được biểu dương khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận thành tích đối với cá nhân của mỗi đồng chí, mà là sự nỗ lực của tập thể phường Yên Sở và là vinh dự đối với quận Hoàng Mai.

     Cùng thời điểm này, Ban Dân vận Thành ủy đã triển khai Chương trình công tác năm 2018 và tổ chức để các cụm thi đua ký giao ước thực hiện nhiệm vụ năm 2018.  Đối với cụm thi đua khối quận: Hội nghị tổng kết công tác Dân vận của cụm thi đua năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018 được tổ chức ngày 16/01/2018 tại quận Đống Đa. Về dự hoạt động với cụm thi đua khối quận có các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai đã tham dự và tích cực hưởng ứng các nội dung thi đua của cụm cũng như nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận năm 2018. Cụ thể tập trung các nội dung:

     1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; Chương trình hành động số 31-CTr/BDVTW, Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận”; các Chương trình, Đề án, Nghị quyết, Chỉ thị về công tác dân vận với trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 25/7/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quyết định 2034-QĐ/TU ngày 11/6/2010 của Thành ủy Hà Nội; Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định 6525-QĐ/TU ngày 25/9/2015 và Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị năm 2018. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng về công tác dân vận.

     2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội “Về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” “Năm Dân vận Chính quyền”; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

     Hội nghị chuyên đề “Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả thưc hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ” trong khối Giáo dục và đào tạo Thủ đô. Hội nghị được tổ chức ngày 18 tháng 01 năm 2018, tại hội trường Thành ủy số 1–Trần Phú, Hà Đông. Quận Hoàng Mai đã tham gia đầy đủ theo thành phần; đã có bài phát biểu đóng góp các giải pháp…

     Để kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều thành tích nổi bật, thiết thực chào mừng 10 năm ngày sát nhập địa giới hành chính Thủ đô Hà nội; kỷ niệm 15 năm thành lập quận Hoàng Mai, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai tổ chức triển khai Chương trình và nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận năm 2018 vào ngày 19/01/2018, tại phòng họp 312. Với quyết tâm cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác dân vận và tập trung “Dân vận chính quyền” “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Năm 2018, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai sẽ thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của quận, của ngành; góp phần xây dựng quận ngày càng văn minh hướng đến hiện đại.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận