ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai triển khai chương trình và nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận năm 2018
Ngày đăng 25/01/2018 | 10:47  | View count: 560

Ngày 19/01/2018, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai Chương trình và nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2018. Đồng chí Nguyễn Kim Hoàng – Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàng Mai dự và chỉ đạo hội nghị

     Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hải – UVTV, Trưởng Ban Dân Vận Quận ủy Hoàng Mai. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn Ban dân vận Thành ủy Hà Nội; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Quận ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ Quận; các đồng chí Trưởng, phó đoàn thể Chính trị xã hội Quận; Chủ tịch các Hội thuộc Quận; Đại diện BCH Quận sự Quận, BCH Công an Quận, Trung tâm y tế Quận; Trung tâm Dân số KHH Gia đình Quận; Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối dân vận 14 phường.

     Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các Quy chế, xây dựng toàn bộ Quy ước Tổ dân phố “Văn minh – an toàn – sạch đẹp”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”. Tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Quận với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân trên địa bàn Quận theo Quyết định 2200-QĐ/TU và chỉ đạo các phường thực hiện nghiêm túc Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp cấp phường. Ban Dân vận Quận ủy tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu chỉ đạo kịp thời các vấn đề trong lĩnh vực tôn giáo. Nhờ đó mà cơ bản hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quận đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà Nước. Những đóng góp của công tác dân vận cùng nỗ lực của toàn Đảng, toàn Dân trên địa bàn Quận đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng.

     Tại Hội nghị, có rất nhiều ý kiến thảo luận, minh họa cụ thể, chi tiết các kết quả đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đề xuất các ý tưởng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Cụ thể như: việc thực hiện các mô hình dân vận khéo trồng hoa tại các khu dân cư, tổ dân phố; các đoàn thể chính trị Quận có sự phối hợp hướng dẫn triển khai công tác giám sát, phản biện theo ngành dọc tới cơ sở; phối hợp các ban ngành đoàn thể trong vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Hoàng – Phó Trường Ban Dân Vận Thành ủy Hà Nội đánh giá cao hoạt động công tác dân vận Quận Hoàng Mai đã đạt được năm 2017, góp phần tích cực vào sự ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 vừa qua. Đồng chí cũng phân tích rõ chủ đề công tác năm 2018 và đề nghị Ban Dân vận Quận ủy tiếp tục đổi mới phương thức dân vận sâu sát, quyết liệt, nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu Quận ủy giải quyết kịp thời các vấn đề.

     Đồng chí chỉ rõ một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với các cơ quan, ban, ngành liên quan còn có nơi lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân còn có việc chưa kịp thời; việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền một số nơi chưa thực sự hiệu quả, nhất là ở cấp cơ sở. Đây là những vấn đề cần được hệ thống dân vận Quận Hoàng Mai tập trung các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận trong thời gian tới.

     Năm 2018, với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị” và chủ đề công tác dân vận “Năm dân vận chính quyền”, Đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như: bám sát sự chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy triển khai toàn diện, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; Đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận, trong đó chủ trương nâng cao hơn nữa vai trò của các đoàn thể, hội quần chúng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; Chủ động tham mưu Quận ủy, triển khai Nghị Quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường Vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém”. Nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác giám sát, phản biện, thực hiện tốt các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận