ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai họp về tiến độ tổ chức thực hiện Hội nghị đại biểu nhân dân 2018
Ngày đăng 02/03/2018 | 03:49  | View count: 78

Sáng ngày 26/02/2018, tại trụ sở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị giao ban về tiến độ tổ chức thực hiện Hội nghị đại biểu nhân dân 2018

     Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận; các ông, bà lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Yên Sở; Chủ tịch Ủy ban MTTQ 14 phường.

     Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 là một trong những nội dung nhiệm vụ quan trọng trong quý I được tiến hành từ tổ dân phố, khu dân cư tới phường. Chủ đề bàn nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Quận ủy; Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh.  Bàn về giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện giám sát về sử dụng, quản lý đất đai; trật tự xây dựng; ứng xử nơi công cộng; nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa…

     Qua báo cáo của các phường đến nay đã có trên 50% số Tổ dân phố phối hợp cùng Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân. Nhìn chung hội nghị ở tổ dân phố có đủ các thành phần tham gia: Các cụ cao niên, lão thành cách mạng, các gia đình văn hoá tiêu biểu, các gia đình làm kinh tế giỏi, người lao động, buôn bán, tôn giáo, cán bộ công chức, đại biểu các đoàn thể, cán bộ của phường được phân công theo dõi…với các nội dung tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017, bàn xây dựng nếp sống văn hóa năm 2018 và chủ đề bàn nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Quận ủy; Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh.  Bàn về giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện giám sát về sử dụng, quản lý đất đai; trật tự xây dựng; ứng xử nơi công cộng; nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa góp phần tích cực xây dựng đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư, xây dựng phường an toàn, xanh, sạch, đẹp….Đối với hội nghị cấp phường, các phường đều đăng ký tổ chức theo đúng tiến độ từ 11/3 - 31/3/2018.

     Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận đề nghị việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và thiết thực, bàn nội dung cụ thể, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia nhằm phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia bàn bạc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường triển khai thực hiện tổ chức hội nghị theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra đồng thời tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị đề xuất của đại biểu nhân dân phản ánh tới các tổ chức, cơ quan liên quan và báo cáo kết quả thực hiện về MTTQ quận theo yêu cầu.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận