ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2018
Ngày đăng 12/04/2018 | 01:50  | View count: 490

Trong thời gian 2 ngày 2-3/4/2018, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018 cho hệ thống khối Dân vận từ Quận tới cơ sở

     Về dự có đồng chí Phạm Khắc Khải - Phó Trưởng phòng Dân tộc tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy. Tham gia giảng bài có đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Trần Quý Thái - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Lưu Ngọc Minh – Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách Quận; đồng chí Vũ Minh Tâm - Giám đốc trung tâm DS-KHHGĐ Quận.

     Tại lớp tập huấn có 250 học viên là Lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ MTTQ và các đoàn thể Chính trị xã hội Quận; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội quần chúng Quận, thành viên Khối vận 14 phường. Chương trình tập huấn với 4 chuyên đề chính: Chuyên đề 1: Tổng kết công tác dân vận năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố; Chuyên đề 2: Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngân hàng chính sách xã hội trong lĩnh vực vay vốn, hỗ trợ vốn cho Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân; Chuyên đề 3: Tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Chuyên đề 4: Tập huấn Công tác dân vận chính quyền.

     Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai đã trao đổi khái quát về tình hình trong nước, quốc tế, tình hình kinh tế, chính trị Quận và đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Với những phân tích sâu sắc, số liệu minh họa cụ thể đã giúp Học viên có sự đánh giá nhìn nhận khách quan và xác định rõ mục tiêu, phương hướng trong thời gian sắp tới. Đồng chí cũng trao đổi về dân vận, công tác dân vận và một số các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận nhằm trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm cho Học viên. Những kết quả tích cực về phong trào thi đua “Dân vận khéo”,cụ thể làm tại phường Thanh Trì, Lĩnh Nam, Định Công… về bảo vệ môi trường, trồng hoa tại các điểm chân rác đã và đang tạo ra sức lan tỏa lớn, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần đối với những người làm công tác dân vận trong thời gian qua cũng như đề ra các giải pháp trong thời gian sắp tới.

     Chuyên đề 2 với những phân tích về hệ thống cán bộ, tổ chức Ngân hàng chính sách của đồng chí Lưu Ngọc Minh – Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách Quận, đã giúp cho Học viên hiểu về cơ cấu, cũng như trách nhiệm, quyền lợi của Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân trong lĩnh vực vay vốn, hỗ trợ vốn.

     Chuyên đề 3 của Đồng chí Vũ Minh Tâm - Giám đốc trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình Quận, các Học viên đã được quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW. Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nỗ lực giảm mức sinh, tiến tới đạt và duy trì mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Từ đó đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số; bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số và tăng cường hợp tác quốc tế.

     Đồng chí Trần Quý Thái – QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận trực tiếp trao đổi Chuyên đề 4 với nội dung về công tác dân vận chính quyền. Đồng chí phân tích các văn bản chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, hưởng ứng chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”. Chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính và chính quyền trên địa bàn quận, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong công tác dân vận; nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

     Đây là những nội dung cơ bản thiết thực giúp cho các học viên nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận chung và các văn bản chỉ đạo của Đảng để vận dụng có hiệu quả trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến công tác vận động quần chúng tại địa phương. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ làm công tác dân vận nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp cũng như nâng cao chất lượng về công tác dân vận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận